Raport bieżący 53 - informacja dotycząca Podmiotu pełniącego funkcję Animatora Emitenta - AgioFunds