Raport bieżący 52 - WANCI za 18 09 2019 r. - AgioFunds