Raport bieżący 52 – WANCI za 16 03 2020 r. - AgioFunds