Raport bieżący 52 - WANCI za 1 03 2019 r. - AgioFunds