Raport bieżący 52 – WANCI za 04 03 2020 r. - AgioFunds