Raport bieżący 51 – WANCI za 23 12 2019 r. - AgioFunds