Raport bieżący 51 – WANCI za 09 03 2020 r. - AgioFunds