Raport bieżący 50 – WANCI za 26 02 2021 r. - AgioFunds