Raport bieżący 50 – WANCI za 20 12 2019 r. - AgioFunds