Raport bieżący 50 – WANCI za 06 03 2020 r. - AgioFunds