Raport bieżący 5 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds