Raport bieżący 5 – zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds