Raport bieżący 5 – WANCI za 11 01 2021 r. - AgioFunds