Raport bieżący 5 – WANCI za 10.01.2022 - AgioFunds