Raport bieżący 5 – WANCI za 04.01.2023 - AgioFunds