Raport bieżący 5-umowa o pełnienie umowy Animatora Emitenta GPW - AgioFunds