Raport bieżący 5 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds