Raport bieżący 5 - informacja o dokonaniu przydziału CI serii A - AgioFunds