Raport bieżący 49 – WANCI za 19 12 2019 r. - AgioFunds