Raport bieżący 49 – WANCI za 16 09 2019 r. - AgioFunds