Raport bieżący 49 – WANCI za 05 03 2020 r. - AgioFunds