Raport bieżący 49 – WANCI za 03.03.2023 - AgioFunds