Raport bieżący 48 – WANCI za 06 07 2021 r. - AgioFunds