Raport bieżący 48 – WANCI za 02.03.2023 - AgioFunds