Raport bieżący 48 – WANCI za 01.03.2023 - AgioFunds