Raport bieżący 48 – informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds