Raport bieżący 47 – WANCI za 27 02 2020 r. - AgioFunds