Raport bieżący 47 - WANCI za 26 02 2019 r. - AgioFunds