Raport bieżący 47 – WANCI za 05 07 2021 r. - AgioFunds