Raport bieżący 47 – WANCI za 04 03 2020 r. - AgioFunds