Raport bieżący 46 - WANCI za 25 02 2019 r. - AgioFunds