Raport bieżący 46 – WANCI za 22 02 2021 r. - AgioFunds