Raport bieżący 46 – WANCI za 03 03 2020 r. - AgioFunds