Raport bieżący 45 – WANCI za 25.02.2022 - AgioFunds