Raport bieżący 45 - WANCI za 22 02 2019 r. - AgioFunds