Raport bieżący 45 - WANCI za 12 09 2019 r. - AgioFunds