Raport bieżący 45 – WANCI za 02 03 2020 r. - AgioFunds