Raport bieżący 44 – WANCI za 30 06 2021 r. - AgioFunds