Raport bieżący 44 – WANCI za 28 02 2020 r. - AgioFunds