Raport bieżący 44 - WANCI za 11 09 2019 r. - AgioFunds