Raport bieżący 43 – WANCI za 27 02 2020 r. - AgioFunds