Raport bieżący 43 – WANCI za 24.02.2022 - AgioFunds