Raport bieżący 43 – WANCI za 18 02 2021 r. - AgioFunds