Raport bieżący 43 – WANCI za 11 12 2019 r. - AgioFunds