Raport bieżący 42 – WANCI za 28 06 2021 r. - AgioFunds