Raport bieżący 42 – WANCI za 24 02 2020 r. - AgioFunds