Raport bieżący 42 – WANCI za 10 12 2019 r. - AgioFunds