Raport bieżący 41 – WANCI za 25 06 2021 r. - AgioFunds