Raport bieżący 41 – WANCI za 25 02 2020 r. - AgioFunds