Raport bieżący 41 – WANCI za 09 12 2019 r. - AgioFunds